W. В. „Chambers Ltd.“ Съвместни декларации за робство и трафик на хора за финансовата година 2017.